Obiective MACRO

Obiectivele macro sunt destinate în primul rând obţinerii de imagini la scări mari de reproducere, majoritatea lor atingând raportul de 1:1, deci imaginea subiectului pe captor va avea aceeaşi dimensiune cu subiectul, iar câmpul încadrat va avea aceeaşi dimensiune cu captorul aparatului.

Calitatea optică a obiectivelor macro moderne este excelentă la toate modelele, în special la diafragmele ceva mai închise folosite în macrofotografie, făcând dificilă ierarhizarea lor în funcţie de claritatea pe care o oferă. Astfel, alegerea unui obiectiv macro se face în funcţie de celelalte caracteristici, nu în ultimul rând în funcţie de bugetul disponibil. Primul criteriu în alegerea unui obiectiv macro este distanţa focală.

Aceasta influenţează atât distanţa de lucru, deci distanţa între obiectiv şi subiect la o anumită scară de reproducere, cât şi redarea perspectivei. Ca exemplu, la scara 1:1, un obiectiv macro de 60mm va avea o distanţă de lucru de aproximativ 90mm, unul de 100mm de aprox. 15cm, iar unul de 180mm va fi la aproximativ 25cm de subiect. O distanţă de lucru mai mare este importantă deoarece permite iluminarea mai uşoară a subiectului, iar în cazul fotografierii de insecte sau alte subiecte vii, acestea se vor lăsa mai uşor fotografiate.

Astfel, cele mai practice obiective macro sunt considerate cele cu o distanţă focală echivalentă cu 90-100mm, care reprezintă compromisul optim între o distanţă de lucru confortabilă, posibilitatea de a fotografia din mână, dimensiuni, greutate şi preţ.

În afară de macrofotografie, acestea sunt foarte practice şi în fotografia generală, distanţa focală şi luminozitatea făcându-le foarte practice şi pentru fotografia de portret sau ca teleobiective scurte de uz general.

Un asemenea obiectiv macro completează în mod fericit un zoom de kit sau chiar un zoom standard mai performant, oferind o focală mai mare la o luminozitate bună, potrivite pentru portrete şi fotografia de eveniment, la dimensiuni mai rezonabile decât un zoom teleobiectiv care în general are şi o luminozitate mai redusă.

Pentru realizarea unor portrete reuşite este însă necesară modificarea setării de „sharpness” în aparat, deoarece obiectivele macro tind să aibă o claritate care devine supărătoare la portrete, chiar şi la diafragmele mai deschise.

Luminozitatea acestor obiective este în jur de F:2.8, dar există câteva obiective interesante cu luminozitatea F:2.0, tocmai în ideea de a oferi o mai bună diferenţiere a subiectului faţă de fundal la portrete.

Un fenomen observat de majoritatea utilizatorilor este scăderea luminozităţii obiectivelor macro cu distanţa de punere la punct, acestea oferind luminozitatea nominală doar la distanţe mai mari. Nu este vorba de un defect al obiectivului ci de prioritatea care se acordă necesităţii de a obţine scări de reproducere mari. Practic aceasta se realizează fie prin îndepărtarea obiectivului de captor în timpul punerii la punct, (în acest caz pierderea de luminozitate fiind de două trepte la scara 1:1), fie prin micşorarea distanţei focale a obiectivului, (caz în care scăderea luminozităţii este mai puţin accentuată), fie printr-o combinaţie a celor două soluţii tehnice.

Dacă doriţi să aflaţi distanţa focală reală a unui obiectiv macro focalizat la scara 1:1 este suficient să împărţiţi la 4 distanţa de punere la punct marcată pe obiectiv când acesta atinge scara 1:1, de asemenea marcată pe majoritatea obiectivelor. Veţi obţine rezultate în jur de 75mm la multe obiective macro moderne cu focale în jur de 100mm.

Din punct de vedere constructiv, multe obiective macro se extind vizibil în timpul punerii la punct, în special către scările mai mari de reproducere, dar în ultimul timp au aparut o serie de obiective macro cu focalizare complet internă care îşi menţin lungimea indiferent de distanţa de focalizare, oferind o mai mare comoditate de lucru.

Obiectivele cu focalizare complet internă au însă lentila frontală foarte aproape de marginea obiectivului, foarte expusă atât luminii parazite cât şi ameninţărilor mecanice, deci folosirea parasolarului este imperativă pe aceste obiective.

Parasolarul însă micşorează semnificativ distanţa de lucru a obiectivului, ceea ce în anumite condiţii poate creea probleme de iluminare a subiectului. În acest caz, o posibilă soluţie este achiziţionarea unui al doilea parasolar care este scurtat pentru a oferi cel mai bun compromis între protecţia obiectivului şi
distanţa de lucru.

O caracteristică importantă a multor obiective macro este prezenţa unui limitator de focalizare care permite excluderea zonei macro atunci când obiectivul este folosit la fotografie generală, oferind o focalizare mai rapidă. Unele limitatoare permit şi păstrarea focalizării strict în zona macrofotografiei, nu numai a distanţelor mari. În general, limita dintre plajele de focalizare este la 50cm.

În funcţie de model, obiectivele macro pot dispune de motoare de focalizare performante, rapide, silenţioase, dintre care unele permit modificarea manuală a focalizării, fără a fi nevoie de manevre suplimentare.

Cu toate că în mod clasic fotografia macro se face de pe trepied folosind focalizarea manuală, tentaţia de a fotografia din mână folosind eventual şi focalizarea automată este foarte mare, iar pentru unele subiecte, de genul insectelor pe flori, este chiar foarte practică, chiar dacă datorită profunzimii foarte mici rata de reuşită este uneori destul de modestă. În cazul fotografierii din mână, cea mai comodă soluţie pentru corectarea fină a focalizării este modificarea distanţei dintre aparat şi subiect, nu folosirea inelului de punere la funct.

Sistemele de stabilizare a imaginii îşi fac apariţia şi pe obiectivele macro, şi chiar dacă eficacitatea lor este mai redusă la scări mari de reproducere în comparaţie cu fotografia generală, ele oferă un plus de calitate în condiţiile potrivite şi un mai mare confort în utilizare deoarece imaginea în vizor este stabilizată, facilitând atât încadrarea cât şi aprecierea succesului focalizării.

În continuare vă prezentăm o serie de obiective macro destinate DSLR-urilor, majoritatea având o distanţă focală echivalentă cu 90-100mm, cea mai practică în cazul macrofotografiei şi a fotografiei de produse, fiind şi cea mai folosită pentru realizarea de portrete.

Related Posts:

Leave a Reply